Repeateren på ASR

Vejle UHF repeater på ASR
Vejle UHF er repeateren nu også er koblet på ASR systemer. Repeateren kan benyttes helt som før, dvs. indgang 432.925 MHz og udgang 434.925 MHz.
Repeateren åbnes i øvrigt blot ved at taste, dvs. ikke noget med 1750 Hz eller CTCS toner. For at komme på "nettet" skal man sende på 433.300 MHz og bruge CTCS tone på 77 Hz.
Herved kommer man i forbindelse med alle de tilsluttede repeatere, samtidig med at man kommer ud på 434.925.

Registrering gøres her REGISTRERING

Hentning af Teamspeak gøres her TEAMSPEAK3

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014 Kim Wind OZ1JUX. All Rights Reserved.