Hjem

Så er årets generalforsamling overtået

Så er årets generalforsamling i OZ5VEJ overstået.

Formanden OZ1JUX bød velkommen

Som dirigent blev valgt OZ9BC Bent

Formanden OZ1JUX Kim aflagde beretning som blev godkendt

Kasseren OZ8XW Flemming aflagde regnskab som blev godkendt

Fastsættelse af kontigent uændret 50.- Kr.

På valg i år er kasseren OZ8XW Flemming og sekretær OZ1NQ Nis

Som begge blev genvalgt.

Valg af revisor som igen i år blev OZ3ACZ Keld

Fremtiden blev diskuteret hvordan vi for lidt mere gang i foreningen.

 
 

 

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014 Kim Wind OZ1JUX. All Rights Reserved.