Hjem

Nye medlemmer

Der er de seneste par dage indløbet 2 indmeldes i OZ5VEJ.

Håber på at udviklingen fortsætter, så der igen kan arrangeres klubaftener.

 

Vy 73 OZ1JUX Kim

Så er årets generalforsamling overtået

Så er årets generalforsamling i OZ5VEJ overstået.

Formanden OZ1JUX bød velkommen

Som dirigent blev valgt OZ9BC Bent

Formanden OZ1JUX Kim aflagde beretning som blev godkendt

Kasseren OZ8XW Flemming aflagde regnskab som blev godkendt

Fastsættelse af kontigent uændret 50.- Kr.

På valg i år er kasseren OZ8XW Flemming og sekretær OZ1NQ Nis

Som begge blev genvalgt.

Valg af revisor som igen i år blev OZ3ACZ Keld

Fremtiden blev diskuteret hvordan vi for lidt mere gang i foreningen.

 
 

 

 

 

 

Indmeddelelse

Ønsker man at blive medlem af OZ5VEJ

Så sker det ved at udfylde den

blanket der dukker op man trykker på linket herunder

 

indmeddelelseblanket

 

Man for valgmulighed mellem at åbne den eller download den

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014 Kim Wind OZ1JUX. All Rights Reserved.